Herroepingsrecht

Koop ontbinden / herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling, uw overeenkomst te herroepen. Na herroeping heeft u nog 14 dagen om het product terug te sturen. De makkelijkste manier om uw koop te ontbinden is om een automatisch mailformulier invullen. Klik hiervoor op onderstaande link:

Klik op deze zin om naar het formulier herroeping overeenkomst te gaan.

Natuurlijk kunt u ons ook altijd bellen op telefoonnummer 020-7740413. Dan regelen wij een en ander zo goed mogelijk.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of, iemand namens u, het product in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het automatisch mailformulier herroeping overeenkomst of het  modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht zijn:
producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (gezichtscrème).

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retouradres
Uw product is vaak rechtstreeks verzonden door een van onze leveranciers. In het pakketje is het retouradres opgenomen.
Komt u er niet uit, of bent u dit adres kwijt? Stuur ons even een mail naar info@seniorensociety.nl. Dan ontvangt u van ons de gegevens over het retouradres

Kosten retourzending

Houd er rekening mee dat ook bij Senioren Society de kosten van retourzending voor uw rekening zijn.