Ontwikkelingen woningmarkt senioren

Ontwikkelingen woningmarkt senioren

Woningen worden voor en door senioren steeds meer aangepast maar ook voor nieuwbouw zijn er trends te bespeuren. Ouderen zijn steeds vitaler, leven langer en willen zo lang mogelijk zelfstandig (blijven) wonen. De volgende trends hebben invloed op de woningmarkt:

Vergrijzing:

Door de vergrijzing is er meer behoefte aan geschikte woningen voor ouderen. Het aantal 75-plussers verdubbelt tot zo’n 2,6 miljoen in 2040. Dit is gemiddeld genomen de leeftijd waarop mensen te maken krijgen met fysieke beperkingen. Tot 2021 moeten er jaarlijks zo’n 44.000 woningen voor senioren bijkomen om aan de vraag te voldoen.

Meer zorg aan huis:

Ouderen die zorg nodig hebben, willen steeds vaker zelfstandig blijven wonen. Zij hebben vooral behoefte aan verzorgd wonen, in een geschikte woning met 24-uur per dag zorg op afroep. Die kan bijvoorbeeld vanuit een zorgcentrum in de buurt worden geleverd.

Mensen die vroeger vanwege lichte zorg naar zorginstellingen gingen, kunnen thuis blijven wonen en daar zorg krijgen. De overheid heeft onderzocht wat de gevolgen hiervan zijn voor de woningmarkt. De resultaten staan in de aangepaste “Monitor Investeren voor de Toekomst”.
Herziening Monitor Investeren voor de Toekomst.

Naar Index ‘Weetjes’

Share this Post!

About the Author : Nathan Boosman

0 Comment

Leave a Comment