Blijvers-lening

blijverslening

Blijvers-lening.
Volgens een onderzoek van de ANBO van 2013 wil 87 % van de 65- plussers in de huidige woning blijven wonen.

Als u tot die 87 % behoort, is het goed erover na te denken hoe u uw huidige woning zodanig zou kunnen aanpassen dat u daar comfortabel kunt blijven wonen, ook als u veel ouder bent. Maar woningaanpassingen kosten geld en niet iedereen heeft dat geld beschikbaar.

Gelukkig komt de overheid ons tegemoet. Zij is bereid senioren een ‘ Blijvers-lening’ te geven. Het geld voor deze Blijvers-leningen wordt verstrekt door het SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten).

Deze Blijvers-lening kent twee varianten.

Variant 1:
Een consumptieve Blijvers-lening . De aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar en kan maximaal € 10.000,– lenen, afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Dit bedrag mag alleen gebruikt worden voor het aanpassen van de woning. Terugbetaling wordt uitgesmeerd over een periode van 10 jaar. De te betalen rente wordt vastgesteld bij het aangaan van de lening en bedraagt thans 3,1 % . Rente en aflossing komen dan neer op ongeveer € 100,– per maand.

Variant 2:
Een hypothecaire Blijvers-lening. Het huidige hypotheekbedrag en het te lenen bedrag om de woning aan te passen, mogen samen niet meer zijn dan 80 % van de huidige WOZ waarde van het huis. Het maximale bedrag dat geleend kan worden is € 50.000.– Ook hierbij is de hoogte van uw inkomen een belangrijke factor.
Voor deze lening moeten afsluitkosten worden betaald, altijd € 850,–. Er geldt voor deze Blijvers-lening geen leeftijdgrens.
Blijvers-leningen tot € 10.000,– hebben een looptijd van tien jaar. Voor leningen van € 10.000,– tot € 50.000,– geldt een terugbetalingstermijn tot twintig jaar, afhankelijk van de voorwaarden in uw gemeente.

Doet uw gemeente hieraan mee?
Deze Blijvers-leningen zijn relatief nieuw. Lang niet elke gemeente is op de hoogte van de ins- en outs.
Voor meer informatie zie onze website: www.seniorensociety.nl/blijverslening.

Naar Index ‘Weetjes’

Share this Post!

About the Author : Eleonora

0 Comment

Leave a Comment