Blauwe enveloppe blijft

Blauwe envelop blijft nu en in de toekomst

Groot succes voor mensen die de gang naar digitale communicatie niet kunnen maken. Als zij dit bij de Belastingdienst aangeven ontvangen zij automatisch berichten van de Belastingdienst in de bekende, blauwe envelop. Een regeling die voor nu en in de toekomst geldt.

De Tweede Kamer heeft dit voor het zomerreces eindelijk beklonken en komt hiermee tegemoet aan de zorgen van de KBO, Anbo en PCOB over de plannen om alle communicatie met de fiscus te digitaliseren. “Hier hebben we samen met veel gedupeerden hard voor gestreden, het is een stap in de goede richting”, aldus Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO. “De ruim 4.000 reacties die de actie ‘Dag Blauwe envelop’ heeft opgeleverd heeft gehoor gevonden. Met dit vangnet blijft het voor burgers mogelijk zelfredzaam te blijven.”
Eind 2015 kondigde staatssecretaris Wiebes van Financiën aan dat mensen die geen computer of internet hebben, digibeet zijn en geen vrienden of familie hebben om te helpen, voorlopig nog een papieren envelop van de Belastingdienst ontvangen. Nu kunnen deze mensen gewoon bij de Belastingdienst aangeven dat ze de blauwe envelop willen blijven ontvangen. Zeker voor die mensen die niet mee kunnen met de digitalisering, is dit een belangrijke verandering.

ZELFSTANDIGHEID

De blauwe envelop betekent meer voor mensen dan enkel een papier op de deurmat. Het gaat om privacygevoelige informatie waarover de burger graag persoonlijk correspondeert. Bovendien kan het verdwijnen van de blauwe envelop de zelfstandigheid aantasten. In bepaalde gevallen is het hebben van hulp een onmisbare factor, zoals de Belastingservice van de gezamenlijke ouderenbonden. Zij vullen jaarlijks ongeveer 120.000 aangiften voor senioren in.
De KBO benadrukt overigens dat ze niet tegen digitalisering van diensten is. Wij willen dat zowel bedrijven als overheid goede alternatieven organiseren en bieden voor mensen die (nog) niet of verminderd digitaal vaardig zijn, om wat voor reden dan ook. Dit geldt voor ouderen, maar ook voor mensen die om financiële redenen of door een chronische ziekte of beperking niet met een computer kunnen werken. Voor deze groepen bestaat nu doorgaans geen goed vangnet.
Bron: Ouderenjournaal: http://www.ouderenjournaal.nl/home/de-blauwe-envelop-blijft-nu-en-in-de-toekomst/

Naar Index ‘Weetjes’

Share this Post!

About the Author : Nathan Boosman

0 Comment

Leave a Comment